Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, trzeba obowiązkowo ją gruntownie przeczytać i przeanalizować pod kątem słusznych zapisów. Ta reguła dotyczy również umowy w sprawie wypożyczenia auta z wypożyczalni samochodów. Nie można ograniczać się wyłącznie do zapisów związanych z ceną wypożyczenia auta, jednak jednocześnie uczynić dogłębne warunki opłaty za usługę wypożyczenia, a także przeanalizować warunki ubezpieczenia auta.

Przede wszystkim trzeba zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące ewentualnej odpowiedzialności osoby korzystającej z auta w przypadku jego uszkodzenia bądź zniszczenia w skutku uczestnictwa w kolizji lub też wypadku drogowym. Istotne są również warunki ubezpieczenia, jakie zezwalają na szansę skorzystania z pomocy drogowej w wypadku awarii samochodu.

Najlepszą opcją jest zapis, zgodnie z którym osobie wypożyczającej przysługuje ubezpieczenie, zgodnie z którym przypadku awarii samochodu firma ubezpieczeniowa dostarcza natychmiast inny pojazd zastępczy – tak działa wypożyczalnia samochodów Radom. W co niektórych wypożyczalniach postaciom korzystającym z wypożyczenia wozu zaleca się wykupienie akcesoryjnego ubezpieczenia, przy czym z reguły opcja ta jest dobrowolna a nie obowiązkowa.

Zwłaszcza dotyczy to możliwości ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków drogowych. W takim wypadku najprawdopodobniej ubezpieczenie wozu nie przewiduje nadzwyczajnej ochrony osoby kierującej i pasażerów. Zanim niemniej jednak klient wypożyczalni podejmie decyzję o wykupieniu akcesoryjnej polisy ubezpieczeniowej, powinien wpierw spowodować warunki swojego ubezpieczenia prywatnego, bowiem część z nich posiada ponadprogramowe opcje ubezpieczenia na wypadek skutków zdarzeń drogowych. W takich przypadkach nie ma potrzeby wydatkowania pobocznych pieniędzy do dublowanie posiadanego ubezpieczenia.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY