Zobowiązania w obrębie prowadzenia ksiąg handlowych oferowane przez biuro księgowe Biegła Księgowa są za każdym razem przez ekspertów przypilnowane. Obejmują one głównie: rejest dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych, rejestr dokumentów źródłowych w rejestracjach dla celów podatków od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT, sprawdzenie wszystkich papierów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, prowadzenie rejestracji aktywów i wartości niematerialnych prawnych, aktualne dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych, potwierdzanie sald, rozliczenie wyjazdów służbowych, obliczanie zaliczki na podatek dochodowy, opracowanie planu kont wraz ze strategią rachunkowości, opracowanie sprawozdań pieniężnych oraz sprawozdań wykonywanych w celach statystycznych, aktualizację i rejestrację danych firmowych, opracowanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku rozliczeniowego oraz zeznania rocznego CIT – 8. Zaprezentowane biuro księgowe zajmie się tym rzetelnie, każdorazowo dbając o satysfakcję wszystkich klientów.

Ponadto wykwalifikowani pracownicy z biuro rachunkowe modlnica gospodarczym, obejmującym: analizowanie i ocenianie efektów poprowadzonych przez klienta operacji handlowych, doradztwo w obrębie planowania kolejnych przedsięwzięć, obsługę prawno – podatkową, dokonywanie rozliczeń finansowych projektów inwestycyjnych, jak i pomoc przy zakładaniu i organizowaniu działalności spółek prawa handlowego. Klienci korzystają też chętnie z kontroli, jakie obejmują: analizowanie dokumentacji spółki, opcje rozliczania się z poszczególnych transakcji, rzetelność ksiąg rachunkowych z przepisami i ustawami, analizę załatwiania rachunków z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym, analizy umów z klientami biznesowymi i pracownikami pod kątem rozliczeń a także zasadność wydatków powiązanych z administrowaniem.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY