Rachunek maklerski to narzędzie, które pozwala inwestować na rynkach kapitałowych. Czym jest dokładnie? Co wziąć pod uwagę przy jego wyborze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym  jest rachunek maklerski?

Rachunek maklerski nazywany również inwestycyjnym to jak wspomniano we wstępie narzędzie, które pozwala inwestować na rynkach kapitałowych. Jest to specjalny rodzaj konta umożliwiającego zakup oraz przechowywanie posiadanych instrumentów finansowych. Ich przykładem mogą być nie tylko akcje, czy obligacje, ale również ETF-y oraz kontrakty CFD. Co więcej, rachunek maklerski umożliwia także inwestowanie na rynku forex. Tego typu konto otwiera się u brokera, który jest w tym przypadku pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze rachunku maklerskiego?

Powszechnie wiadomo, że na rynku funkcjonuje wielu brokerów, a ich oferty mogą w znacznym stopniu się różnić. W efekcie wybór odpowiedniego konta maklerskiego jest bardzo istotny, a klikając w link home.saxo można przejść do konkretnej oferty. Co zatem wziąć po uwagę przy zakładaniu konta maklerskiego? Istotne są przede wszystkim możliwości inwestycyjne, co wynika z faktu, że rachunek maklerski powinien umożliwiać inwestowanie w wiele różnych instrumentów finansowych. Bardzo ważna jest także wysokość opłat pobieranych przez brokera, który może naliczać je nie tylko z tytułu dokonywania konkretnych transakcji, ale również za posiadanie konta maklerskiego. W efekcie wpływa to na wysokość uzyskiwanych zysków, ponieważ w wielu przypadkach opłaty są naliczane procentowo. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Bardzo ważną kwestią z pewnością jest wiarygodność brokera, co wynika z faktu, że powierzamy mu własne, często bardzo duże pieniądze. Uwagę warto zwrócić również na jakość wsparcia technicznego, czy godziny pracy infolinii, ponieważ kwestie te wpływają na komfort inwestowania. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł opisujący tajniki inwestowania na giełdzie.

Inwestowanie na rynkach kapitałowych – ryzyko

Każdy, kto decyduje się na otwarcie rachunku maklerskiego, a co za tym idzie inwestowanie na rynkach kapitałowych powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że tego typu inwestycjom towarzyszy wysoki poziom ryzyka. W związku z tym inwestor może zarówno pomnożyć posiadany kapitał, jak i go utracić. Dlatego też należy dążyć do ograniczania ryzyka, co jest możliwe dzięki zdobywaniu praktycznego doświadczenia. Bardzo ważne jest również systematyczne poszerzanie posiadanej wiedzy, co pozwala jeszcze lepiej rozumieć zjawiska występujące na giełdzie. Poza tym istotna jest umiejętność wyłączenia emocji, co wynika z faktu, że decyzje inwestycyjne należy opierać na rzetelnych analizach oraz wiarygodnych danych.

Podsumowując należy stwierdzić, że otwarcie rachunku maklerskiego daje ogromne możliwości inwestycyjne. Nie można jednak zapominać o ryzyku, które jest nieodzownym elementem inwestycji na rynkach kapitałowych, a co za tym idzie może przełożyć się zarówno na zyski, jak i straty.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY