Adwokatka Katarzyna Gondek – Waniołek we własnej kancelarii realizuje wiele usług prawniczych, które nawiązują do wielu jego dziedzin. Są to głównie sprawy rozwodowe oraz sprawy z zakresu wspólnot mieszkaniowych. W obrębie spraw o rozwód klienci prywatni mogą liczyć na opracowanie pozwu a także na reprezentowanie w sądzie. Adwokat Tarnów zajmie się również: alimentacją, wyznaczeniem opieki nad potomstwem, przysposobieniem, władzą rodzicielską, podziałem majątku, albo sprawami powiązanymi ze stosowaniem przemocy w rodzinach. Mająca doświadczenie adwokat bardzo dobrze wie o tym, że sprawy o rozwód są sprawami wymagającymi szczególnego traktowania, a więc podchodzi do klientów w sposób delikatny oraz empatycznie. Szczególnie, gdy główną osią konfliktu są małoletni.

Ekspertka jak najdokładniej zapozna się z historią rodziny, a następnie interpretuje ją zgodnie z przepisami prawa. Adwokatka Katarzyna Gondek – Waniołek zajmie się zarówno sprawami z wyznaczeniem winnego rozpadowi związku małżeńskiego, ale też wtedy gdy rozwód jest poprowadzony bez wyznaczania winy. Jest ona również wsparciem dla klientów, kiedy chodzi o kwestie mediacji. Wsparcie adwokackie dotyczy także obsługiwania wspólnot mieszkaniowych oraz firm zarządzających. Współpraca może odbywać się na zasadach ciągłej obsługi prawnej, która rozliczana jest na zasadach ryczałtowych albo obsługi doraźnej, która rozliczana jest godzinowo za dane zamówienie.

W ramach wspólnot mieszkaniowych w kancelarii realizowane jest: sporządzanie regulaminów, uchwał wspólnoty i zarządu, sporządzanie razem z analizą oraz opiniowaniem umów najmu, dzierżawy, a także cywilnoprawnych zawartych z dostarczycielami usług, jak i obszernie rozumiane poradnictwo prawne, na równi w sprawach zarządu, ale też podmiotów wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej. Adwokat Katarzyna Gondek – Waniołek zajmuje się również reprezentowaniem wspólnoty przed sądami powszechnymi, jak i przed różnymi organami administracji.

+Reklama+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY