Mateusz, uczony w piśmie

Mateusz i Ewangelia Mateusza u Papiasza. Ani Papiasz, ani nikt inny w jego czasach nie zaczął nazywać pierwszej z naszych kanonicznych Ewangelii “Ewangelią Mateusza” (odtąd Mt). Z “Ewangelią” jako nazwą…