NajnowszeRodzime podwórkoTechnologiaNa świecieProjektanci

Przyłącze wodociągowe na działce

Trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach dom jednorodzinny bez normalnych łazienek i wody w domu. Aby uzyskać do niej dostęp możemy wywiercić studnię albo podłączyć się do istniejącej w okolicy sieci wodociągowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu lub jeśli takowego nie ma w warunkach zabudowy określone jest czy dana działka (dom na niej) ma zostać podłączony do wodociągu czy też konieczne będzie wiercenie studni. W większości przypadków kończy się na przyłączu.wodoc_m
Aby uzyskać takie przyłącze musimy w miejscowym zakładzie wodociągowym złożyć odpowiedni wniosek z dołączoną mapą działki. Jeśli okaże się, że nasze przyłącze będzie przebiegać przez działki sąsiednie, musimy uzyskać zgody od ich właścicieli. Zdarza się także, że nasz dom ma stanąć bardzo blisko drogi i przyłącze wodociągowe musi zostać wykonane na jej fragmencie. Wtedy potrzebna będzie nam zgoda od miejscowego zarządcy drogi. Zakład wodociągowy w ciągu 30 dni powinien ustalić warunki techniczne dla przyłączenia naszego przyszłego domu do sieci. Na jego podstawie wykonuje się projekt przyłącza, który składa się z dwóch części: opisowej i rysunkowej. Projekt znowu musimy złożyć do akceptacji w zakładzie wodociągowym. Zazwyczaj znowu musimy czekać kolejny miesiąc na ostateczne uzgodnienia, które pozwolą nam na rozpoczęcie prac. Przyłącze może wykonać zakład wodociągowy, ale także wykonawca zewnętrzny. Tak czy inaczej po jego wykonaniu zakład wodociągowy musi dokonać odbioru przyłącza, który kończy się podpisaniem umowy o dostarczanie wody do naszego domu. Warto dodać, że za wszystkie wnioski i uzgodnienie musimy zakładowi wodociągowemu oczywiście zapłacić.