NajnowszeProjektanciRodzime podwórkoNa świecieTechnologia

Dziennik budowy domu to dokument

Gdy pozwolenie na budowę domu uprawomocni się, musimy w ciągu 3 dni dokonać rejestracji dziennika budowy (dziennik można albo kupić w sklepie albo otrzymać w urzędzie). Wniosek o rejestrację dziennika składamy w starostwie powiatowym.

db_mDziennik budowy zgodnie z prawem budowlanym jest urzędowym dokumentem, który informuje o przebiegu robót budowlanych. Każda strona dziennika zostaje w urzędzie opieczętowana. Strony są numerowane i podwójne (oryginał i kopia). Na pierwszej – tytułowej znajduje się numer dziennika, data jego wydania, nasze dane, numer pozwolenia na budowę domu i datę jego wydania oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika. Za to w jaki sposób dziennik będzie prowadzony odpowiedzialny jest kierownik budowy. Powinniśmy jednak wiedzieć czy dziennik jest właściwie przechowywany i na bieżąco uzupełniany. Wpisy w dzienniku mogą robić oprócz niego także: projektanci, pracownicy nadzoru budowlanego, geodeci oraz inni pracownicy upoważnieni do przeprowadzania kontroli na budowie. W dzienniku musi być dokładnie zapisane, kto i za co odpowiada.

Podajemy imię i nazwisko danej osoby, jej specjalizację oraz numer uprawnień budowlanych. Wymienione osoby swoim podpisem potwierdzają zadania i obowiązki, jakie im powierzono. Wszystkie prace, począwszy od pomiarów geodezyjnych poprzez kopanie fundamentów, podmurówki, doprowadzanie instalacji oraz mediów muszą być odnotowane na kolejnych stronach dziennika. Każdy taki wpis musi być opatrzony datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za wykonany fragment robót oraz jej podpisem.