NajnowszeProjektanciNa świecieRodzime podwórkoTechnologia

Adaptacja projektu

Gotowy projekt domu do adaptacji

Jeśli kupujemy gotowy projekt domu (bardzo często katalogowy), to zanim uzyskamy pozwolenie na budowę musimy zlecić uprawnionemu projektantowi, aby przystosował ten projekt do warunków zabudowy naszej działki. Przy okazji tej koniecznej adaptacji możemy też zlecić projektantowizmiany, których sami sobie życzymy (o ile są możliwe i zgodne z warunkami zagospodarowania terenu lub warunkami zabudowy i obowiązującymi normami).

Projekt domuAutor dokonujący adaptacji projektu musi wykonać niezbędne obliczenia i jeśli to konieczne dokonać zmian. Zdarza się, że grunt, na którym ma być postawiony dom jest inny niż ten, jaki zakładano w projekcie, dlatego też trzeba przeprojektować fundamenty i ich izolację oraz dokonać pewnych zmian w konstrukcji domu.

Osoba wykonująca adaptację projektu przygotowuje również projekt zagospodarowania działki wraz z tzw. małą architekturą (altana, śmietnik). A także: projekt ogrodzenia, zieleni, oświetlenia terenu czy podjazd. Należy pamiętać również o dostosowaniu wszystkich wewnętrznych instalacji oraz przyłączy mediów do warunków miejscowych zgodnych z umowami (promesami) uzgodnionymi z ich dostarczycielami.

Autor adaptacji bierze na siebie także wszystkie kwestie formalne związane z adaptacją i zgodnie z prawem budowlanym przejmuje na siebie wszystkie obowiązki z tytułu odpowiedzialności autorskiej za projekt. Oznacza to między innymi to, że to z nim inwestor i kierownik budowy muszą uzgadniać wszelkie zmiany w trakcie budowy, o ile oczywiście są potrzebne.